Personvernerklæring

Personvernet ditt er viktig for oss, og denne personvernerklæringen beskriver hvordan Flatanger Turkish Bath samler inn og bruker opplysninger om deg (personopplysninger).  

Hvordan informasjonen brukes
Informasjonen som samles inn brukes for å kommunisere med deg omkring henvendelser du gjør til oss.

Personvernprinsippet sier at du har rett til å bestemme over opplysninger vi har om deg. Som hovedregel må du gi samtykke til at vi kan bruke opplysningene. Vi skal rette seg etter det du bestemmer.

Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Dersom vi har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene. Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg.

Flatanger Turkish Bath videreformidler ikke personopplysninger om deg.

Dersom du ønsker å se hvilke opplysninger vi har om deg kan du sende en epost til post@turkishbath.no.